Regulament promotii

1. Organizatorul campaniei

Campania promoţională  (denumită în cele ce urmează "Campania" sau "Promoția") este organizată de SC BLUENOTE COMMUNICATIONS S.A. cu sediul social în Iași, Strada Stejar, Nr. 18, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 3. J22/101/2003, CIF RO15146404, denumită în continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe siteul www.scada-shop.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

 Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul Campaniei, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe website-ul www.scada-shop.ro.

 

2. Aria de desfăşurare a Campaniei

 Prezenta Campanie se desfăşoară pe teritoriul României.


3. Durata Campaniei

Perioada de desfăşurare a Campaniei este 1 noiembrie 2012 - 1 februarie 2012, în limita stocului disponibil și se încheie automat la epuizarea acestuia.

Organizatorul va anunța încheierea campaniei pe site-ul www.scada-shop.ro, înlăturând de pe site însemnele grafice care desemneaza produsele aflate la promoție atunci când acestea au ieșit din promoție (la expirarea datei campaniei sau la epuizarea stocului).

 

3. Produse participante

 Produse participante sunt acele produse care beneficiază de discounturile specificate în prezentul Regulament și afișate prin marcaj grafic special pe www.scada-shop.ro.

Produselele participante la această Campanie sunt următoarele:

 

Echipament

Cod produs

Router GPRS GWR202

Switch Cisco SRW2048 48 x RJ-45

Modul de achizitie de date, 16 iesiri digitale, M-7045D-G LED Display

Modul de achizitie date, 4 intrari digitale izolate, 4 iesiri pentru relee, M-7060D-G CR LED

Sursa de alimentare 5V, 5A, 25W

Redresor pentru acumulatori cu plumb acid, 13V

Arctic 3G Gateway                                              

Senzor de curent cu efect HALL 

GWR202 

SRW2048-EU

M-7045D-G

M-7060D-G CR

DR-4505

PB-120P-13C-REF

2620

CYHCT-WS3-U20A-84

Produsele participante pot fi achiziţionate de pe www.scada-shop.ro.

 

Dreptul de participare

Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de peste 18 ani, şi persoanelor juridice, cu domiciului sau sediul social în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi") .

Nu vor putea participa la această Campanie angajaţii Organizatorului, ai partenerilor autorizaţi ai Organizatorului, precum şi soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la aceasta Campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.   

 

4. Mecanismul Campaniei

Participarea la Promoție se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de Participant a unuia sau mai multor echipamente din categoria produselor participante prin intermediul www.scada-shop.ro.

Comanda prin intermediul www.scada-shop.ro a produselor aflate în promoție și marcate grafic corespunzător pe site îndreptățește automat Participantul la discounturile acordate prin promoție sub prevederile din acest regulament.


5. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

6. Regulamentul Oficial

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Prin participarea la promotie participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Prin inscrierea in promotie, participantii au optiunea sa primeasca pe viitor materiale promotionale prin orice mijloace de comuncare (email) din partea Organizatorului. Organizatorul se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de Legea 677/2001 si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti.